Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZZJV-OBECNÉ

 

Předvedení koně    

 

Koně předvedeme ve vyhrazeném prostoru. Koně předvádíme na uzdečce a na otěžích bez jakýchkoli chráničů.

 

Předvedeme v kroku, na určeném místě zastavíme, koně předkročíme a postavíme do výstavního postoje. Představíme koně i vodiče a pokračujeme krokem vchod.V určeném místě naklušeme.

 

Je potřeba, aby vodič šel stejně jako kůň.Pozor na upravenost koně i vodiče!

 

Drezurní úloha

 

Předvádí se v drezurním obdélníku 20x40m v chodech střední krok, pracovní klus, pracovní cval.

 

Pozdrav provádíme vždy pravou rukou!

 

Ještě pozor na správné nacválání, aby koník cválal na správnou nohu nebo aby jste si toho včas všimli. Jinak, kdo se naučí nepotřebuje ani předčítače...

 

Drezurní úloha: viz. www.cjf.cz, vzdělávání a zkoušky.

 

Skoková zkouška

 

Provádí se jak cvalová, tak i klusová pasáž. Parkur je o výšce 70 - 90 cm. Obsahuje1 distanci, 1 kombinaci a kavalety z klusu.

 

Plánek parkuru: viz. www.cjf.cz, vzdělávání a zkoušky

 

Teoretická zkouška - TEST

 

Teorie se skládá z testu s 35 otázek, z nichž má být min. 30 správně.

 

Test uchazeč píše max. 45 minut.

 

1) Jakou zkratku má mezinárodní jezdecká federace?
FEI (Federation Equestre Internationale)

2) Kdo organizuje jezdecký sport v České republice?
ČJF (Česká jezdecká federace)

3) Čím se řídí jednotlivé soutěže všech disciplín jezdeckého sportu?
Pravidly jezdeckého sportu - FEI (Všeobecnými, veterinárními, příp. i zvláštními)

4) Které zkoušky zahrnuje soutěž všestrannosti?
První den drezurní zkouška, Druhý den terénní jízdy (klusová, cvalová část a cross country), Třetí den skoková zkouška - parkur 

 

5) Jaké jsou rozměry drezurního obdélníku? 
Nižší soutěže do st. L - 20 x 40 m, Vyšší stupně -  20 x 60 m

6) Jaké znáte základní chody koně?
Krok, klus, cval

7) Co rozumíte pod pojmem barování koně?
Koni se při skákání dává železná tyčka, v momentu odskoku se tyčka zvedne, aby se kůň uhodil. Cílem má být větší pozornost koně, zvedání nohou. Barování je zakázané.

8) Ve kterém roce stáří se mohou koně účastnit poprvé skokových soutěží? 
Ve 4 letech.

9) Jaké skoky musí být na opracovišti při závodech? 
Minimálně 1 kolmá a 1 výško-šířková překážka. Mohou být max. o 10 cm vyšší, než odpovídá stupeň obtížnosti, kterou bude kůň skákat.

 

10) Jaké může být stáří jezdce, pokud startuje za juniory? 
14 - 18 let

 

11) Jaké jsou výšky překážek parkuru v jednotlivých klasických stupních obtížnosti? 
ZM - 90 cm
Z - 100 cm
ZL - 110 cm
L - 120 cm
S - 130 cm
ST - 140 cm
T - 150 cm
TT - 160 cm

 

12) Jaké znáš penalizace trestnými body na parkuru podle stupnice A a C? 

 

Stupnice A

 

První neposlušnost . . . . . .  .  .  .  .  .  . . . 4 trestné body 

 

Poboření překážky při skoku . . . . .  .  . . 4 trestné body 

 

Dotyk jedné nebo více nohou vodní hladiny ve vodním příkopu nebo ohraničující lišty na straně doskoku . . 4 trestné body 

 

První pád koně, jezdce nebo obou .  . . . vyloučení 

 

Druhá neposlušnost . . . . . . . . . . . . .  . . vyloučení 

 

Druhá neposlušnost při národních závodech . . . 4 trestné body 

 

Třetí neposlušnost při národních závodech . . . . . vyloučení 

 

Překročení přípustného času . . . . . . . . . . . . . . . . vyloučení 

 

Překročení stanoveného času v základním parkuru, v prvém nebo 

 

druhém kole a v rozeskakování ne na čas . . . . . 1 tr. b./4 sekundy 

 

Překročení stanoveného času v rozeskakování na čas. . 1 trestný bod/1  započatá sekunda

 

Stupnice C 

 

Poboření překážky při skoku, dotyk jedné nebo více nohou vodní hladiny 

 

vodního příkopu nebo látky vymezující jeho hranici na doskokové straně 4 sekundy ( 3 sekundy pro dvoufázové skákání, soutež s postupným vylučováním a ve všech rozeskakováních, které jsou hodnoceny podle tabulky C ) 

 

První neposlušnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bez penalizace 

 

První neposlušnost s pobořením . . . . . . . 6 sekund 

 

Druhá neposlušnost .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vyloučení 

 

Druhá neposlušnost při národních závodech . . bez penalizace 

 

Druhá neposlušnost s pobořením . . . . . 6 sekund 

 

Třetí neposlušnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vyloučení 

 

První pád koně, jezdce nebo obou . . . . . . . . . vyloučení

 

V soutežích podle tabulky C není stanovený čas. Pouze je určen přípustný čas: 

 

2 min pro délku parkuru menší nebo rovnou 600 m 

 

3 min pro délku parkuru vetší než 600 m. 

 

Prekrocení přípustného času . . . . . . . . . . . . . . . . . . vyloučení 

 

 

 

13) Co je to martingal a k čemu slouží? 
Je to pomocná otěž. Zabraňuje koni, aby převracel hlavu, zmírňuje působení otěží.

 

V drezuře je to pomocná otěž - zakázán. V parkuru povolen.

 

Skládá se z nákrčního řemene, martingalové vidlice s kroužky pro otěže a z podhrudníku s propínací smyčkou na podbřišníku.

 

14) Popiš správnou výstroj jezdce při tréninku
Přilba - jezdecká helma, pro juniory tříbodové uchycení 

 

Obuv - vysoké s hladkou podrážkou a zpevňujícím lýtkem nebo nízké boty a chaps

 

Oděv -  triko s dlouhým rukávem, jezdecké kalhoty, které mají být elastické, dlouhé a zastrčené do bot

 

15) Jaké druhy nánosníků znáš? 
Anglický, Hannoverský, Mexický, Kombinovaný

16) Popiš uzdečku a uzdu
Uzdečka - zátylník, čelenka, podhrdelník, lícnice, nánosník, udidlo, otěže.

 

Uzda - zátylník, dvoje lícnice, čelenka, podhrdelník, nánosník, stihlové udidlo, pákové udidlo, podbradní řetízek, stihlová otěž, páková otěž

 

17) Popiš sedlo a jeho doplňky
Sedlo - Přední a zadní rozsocha, posedlí, sedlová komora, bočnice, kolenní opěrky , třmenový zámek, řemeny k podbřišníku (zápinky), kostra sedla.

 

Doplňky - podbřišník, třmenový řemen, třmen, dečka pod sedlo, poprsník

 

18) Jaké znáš ochranné pomůcky při výcviku a soutěžích pro koně? 
Bandáže, chrániče šlach (kamaše), struhačky, zvony, nákolenní kamaše, čabraky na uši, gelové podložky, gumové kroužky na udidlo


 

19) Popiš vodění a předvádění koně
Vodění - Koně vede pouze 1 člověk. Jde po jeho levé straně vedle předních nohou. Vodítko drží oběma rukama pro případ, že by byl kůň neklidnější. Pokud vede koně na uzdečce bez pomocných otěží, má vždy přehozené otěže přes hlavu koně, takže pravou rukou drží otěže u huby koně a levou rukou jejich konec. Kůň se může vodit na ohlávce, uzdečce nebo na štajgru. Pokud je kůň nasedlaný, musí být vždy vytažené třmeny nahoru.

 

Předvádění - koně předvádíme na závodech nebo na výstavách - vždy na uzdečce, kůň má startovací číslo, nesmí mít ochranné pomůcky, před komisí zastaví, všechny čtyři nohy vyšlápnuté, potom jde 10 m v kroku, točí doprava, asi 35 m klus, zastaví čeká na povel k odejití, odchází v kroku

 

20) Vyjmenuj nejběžnější onemocnění koní
Černá zástava moči, Schvácení kopyt, Kolika, Zánět horních cest dýchacích,  Zánět šlach, Rakovina kopyt, Hříběcí nákaza, Svrab, Chřipka, Podlom, Hniloba kopyt, Plísňové onemocnění kůže

 

21) Jaké znáš ochranné pomůcky jezdce při výcviku? 
Různé typy jezdeckých přileb podle specializace výcviku, chránič brady, rukavice,ochranná vyztužená vesta, jezdecké boty

22) Jaké jsou vzdálenosti kavalet v kroku a v klusu?
krok = 80 -
100 cm
klus
= 120 -
140 cm

23) Jakou funkci má vnější otěž při vedení koně?
Vnější otěž je při ohýbání koně přiložena ke krku a navádí ho směrem dovnitř

24) Jak se chová jezdec s koněm při vjezdu na veřejnou komunikaci?
Při vjezdu na silnici dodržuje jezdec pravidla silničního provozu, jede po pravé krajnici, ve tmě a za snížené viditelnosti je řádně označen odrazkou a světlem (baterkou).
Po silnici mohou jet max. 3 jezdci s koňmi. Řídit potah povoleno od 16 let se znalostí pravidel silničního provozu

 

25) Vysvětli pojem chod a ruch koně
Chod
-  rozeznáváme podle nohosledu koně - krok, klus, cval 

 

Ruch - je rychlost střídání končetin koně v určitém chodu, tedy tempo chodu - shromážděný, krátký, střední, prodloužený

 

26) Co je to akce?
Je to způsob zvedání končetin - nízká, vysoká

27) Popiš správný sed jezdce 
Jezdec sedí v nejhlubším místě sedla, má nastavenou správnou délku třmenů, kolena jsou přiložena k sedlu - pevný stisk stehen a kolen, holeně jsou přiloženy na podbřišníku nebo mírně za ním, pata je prošlápnutá, špička je u koně. Jezdec sedí zpříma s vypnutým hrudníkem a pružným křížem, ramena tlačí dozadu, ruka je klidná a citlivá na koňskou hubu. Otěže procházejí mezi malíčkem a prsteníkem do ruky a vycházejí mezi ukazováčkem a palcem - palec směřuje vzhůru. Ruce jsou u sebe, lokty přiloženy k tělu. Držení hlavy je vzpřímené - pohled směřuje dopředu (nikoliv dolu). Ramenní kloub, kyčelní kloub a pata tvoří jednu přímku. Sed je pevný, pružný, uvolněný

 

 

 

28) Jaké znáš pomocné otěže?
Martingal, průvlečky, vyvazovací otěže, chambon, gogue

29) Vyjmenuj pomůcky, kterými jezdec působí na koně
Základní - sed(váha), holeň, ruka (otěže) 

 

Vedlejší - hlas, bičík, ostruhy 

 

30) Na které straně skoků se umísťuje červený a bílý praporek?
Červený praporek se vždy umisťuje na pravé straně skoku ze směru, ve kterém se má skok přejít.

 

Bílý praporek se pak dává na levou stranu skoku.

31) Jaké doklady potřebuje jezdec pro start na závodech?
Licenci jezdce i koně, zdravotní průkaz koně  

 


32) Jakou ústroj musí mít jezdec v parkurovém skákání?
Jezdeckou helmu, bílou košili, bílou vázanku, červené(muži) nebo tmavě modré či černé (ženy)jezdecké sako, bílé jezdecké kalhoty, vysoké jezdecké boty.

33) Jakou ústroj musí mít jezdec v drezurních soutěžích?
Cylindr, černý frak, bílé rajtky, vysoké jezdecké boty 

 

34) Vyjmenuj několik zásad bezpečnosti práce při ošetřování koní ve stáji
Ve stáji se neběhá, nekřičí a nekouří. Do boxu ke koni smí maximálně 2 lidé. Přístup ke koni musí být klidný, ale rozhodný a koně je třeba oslovit. Ke koni je potřeba přistupovat z leva. Při ošetřování (místování, čištění aj.) musí být kůň uvázán. Vyjímku tvoří jen nemocný či zraněný kůň.


 

35) Kdo odpovídá za bezpečnost jezdců při tréninkové hodině?
Trenér nebo cvičitel. 

 

36) V kolika letech může jezdec provádět zkoušku základního výcviku?
Ve 12 letech.

37) Jaká jsou doporučená očkování pro jezdce?
Proti tetanu.

38) Jaké znáš základní barvy koně?
Albín, isabela, plavák, ryzák, hnědák, vraník, bělouš, strakoš.

 

39) Co jsou vrozené znaky u koní?
1. Odznaky na hlavě - kvítek, zahrocená hvězdička, velká hvězda, zahrocená velká hvězda, hvězda ve tvaru půlměsíce, hvězda protáhlá, hvězda proužkovitá, poloviční úzká lysina, úzká lysina, široká průběžná lysina, úzká průběžná lysina, průběžná lysina dole se rozšiřující přes nozdry, přerušená lysina a šňupka, lysina nepravidelná, průběžná pravostranná, nepravidelná průběžná lysina, horní pysk obě nozdry bílé, s tmavou skvrnou na horním pysku 

 

2. Odznaky na nohách - korunka bílá, spěnka bílá, po spěnkový kloub bílá, nadspěnkový kloub bílá, do půl holeně bílá, po karpální kloub bílá, vysoko bílá, korunka bílá, vzadu nepravidelně vysoko bílá, spěnka bílá, vzadu nepravidelně nad spěnku bílá, spěnka bílá, vzadu i vpředu nepravidelně nad spěnku bílá, nad spěnkový kloub bílá, do půl holeně nestejně vysoko bílá, do půl holeně bílá, vpředu po karpální kloub bílá   

 

40) Co jsou získané znaky u koní?
Výžehy - dusíkem (bílé, rozžhaveným  železem) 

 

Odznak hříběcí - v sedlové poloze - č. okresu, pořadové číslo  

 

Odznak chovu nebo hřebčína - na stehně nebo žuchvě

 

41) Popiš koně 

 


42) Ošetřování koní před výcvikem a po výcviku
K
oni vyčešeme hřívu a ocas , vykartáčujeme tělo,  umyjeme houbičkou nozdry a oči, vyčístíme kopyta, nasedláme a nauzdíme a jdeme jezdit.

 


Po návratu z výcviku koně odsedláme a oduzdíme, vyčistíme tělo koně a kopyta

 


43) Základní krmivo pro koně
Rostlinné - ...

 

Živočišné – sušené mléko, živočišné mléko

 

Minerální – solný liz 

 

Jadrné – oves, ječmen, otruby, kukuřiíce 

 

Objemné – seno, sláma, zelená píce

 

 

44) Napájení koní  

 

Ideální je napáječka, díky níž má kůň přístup k libovolnému množství čerstvé vody.

 

Ustájený kůň spotřebuje denně průměrně 40l – 60lvody v závislosti na stáří, výkonu koně i počasí. Optimální teplota je 10 - 12 C.

 


45) Úrazy koní a jejich ošetření 
Zášlap – (druhou končetinou) desinfekce, elastický obvaz 

 

Nášlap – (cizí těleso v kopytě)  vyčistit a přiložit tlakový obvaz 

 


Tržná rána
– vydesinfikovat, pokud je větší, přivolat lékaře, který dá tetanus a zváží sešití 

 

Krvácení  - zastavit krvácení studenou vodou, vyčistit a přiložit tlakový obvaz 

 

Otlaky a zduření – chladit, jakmile se ztratí, potírat mastí 

 

Zakutí – jodová tinktura 

 

46) Zlozvyky koní
Klkání, skřípání zuby, kopání, okusování předmětů, hrabání, tkalcování, hodinaření, vzpínání.

47) Nemoci koní a jejich léčení 

 

Kolika -  indikace - bolestivost v dutině břišní

 

                prevence – dodržet pitný režim, kvalitní seno

 

                léčba – koně vodit, popř. lonžovat, olej 

 

Zchvácení kopyt  

 

Černá zástava moči - indikace - bolestivost v dutině břišní

 

                                     prevence – nepřekrmovat jádrem

 

                                     léčba – koně zadekovat, přivolat lékaře, který mu píchne uvolňující injekci 

 

Zánět horních cest dýchacích – indikace  - kašel, výtok z nozder

 

                                                      prevence – nevystavovat koně průvanu

 

                                                      léčba – dle vážnosti inhalace, antibiotika, určí lékař 

 

Hniloba kopyt – indikace – je to šedočerná mazlavý povrch, který zapáchá

 

                             prevence – dodržet stájovou hygienu,

 

                             léčba -

 

Chřipka - indikace  - kašel, výtok z nozder, horečka, malátnost

 

                  prevence – nevystavovat koně průvanu, nekontaktovat koně s jinými zvířaty (přenosné)

 

                  léčba – dle vážnosti inhalace, antibiotika, koně při teplotách zadekovat, bližší léčbu určí lékař 

 

Tetanus - indikace – ztuhlost pohybu, křeče svalů, které vedou k nemožnosti příjmu potravy, kůň stojí z široka a má ocas nahoru, ve finále uléhá a uhyne udušením

 

                prevence – pravidlené očkování

 

                léčba – sérum a anitibotika
 
48) Podkování, druhy podkov a ošetřování kopyt
Kování každých 6-8 týdnů. Kování: za studena, za tepla. Kopyta denně čistit, dle potřeby mazat tukem či speciálními připravky.

 

Druhy podkov – pantoflice, zámková, ozubová, pantoflice s výřezem, podkova měsíčkovitá, půlměsíček, stíhavka, polozámková se vzpruhou, podkova s hmatcem, podkova krycí

 

Bílá čára je citlivá na zakutí.

 

49) Penalizace v terénní zkoušce všestrannosti 

 

Drezura -  budou zprůměrovány celkové součty známek od jednotlivých rozhodčích a tento průměr bude odečten od nejvyššího možného počtu bodů, 250. Pokud tedy dvojice dosáhne např. ve všech cvicích průměrnou známku 5, bude její drezúrní skóre 125, pokud bude průměrná známka 6, pak bude celkové hodnocení 100, atd. Odpadají tedy koeficienty násobící faktor a také desetinné čárky, protože se bude výsledné hodnocení zaokrouhlovat na nejbližší celé číslo.  

 

Parkur - jedno shození 5 b, první pád 30b -> druhý pád vylučuje

 

odmítnutí poslušnosti 10b. -> 20b. -> vylučuje, překročení čas.limitu : 1 sec.=1 tr.b 

 

Cross country: Penalizace za překročený čas bude ve všech čtyřech fázích (A,B,C,D) 1 trestný bod za 1 sekundu. Zdvojnásobují se penality za skokové chyby, tedy za první odmítnutí bude 40 tr.b., za druhé na stejné překážce 80 tr.b. a za pád 120 tr.b.

 

 

Úkon

 

Trestné body

 

1. neposlušnost (vybočení nebo kruh)

 

20

 

2. neposlušnost u téže překážky

 

40

 

3. neposlušnost u téže překážky

 

vyloučení

 

5. neposlušností v Cross country

 

vyloučení

 

pád koně či jezdce

 

60

 

2. pád ve steeplechase a cross country

 

vyloučení

 

překročení časového limitu v  klusovém úseku

 

1 za vteřinu

 

překročení časového limitu u steeplechase

 

0,8. za vteřinu

 

překročení časového limitu v  cross country

 

0,4 za vteřinu

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 

 


Archiv

Kalendář
<< prosinec / 2021 >>


Statistiky

Online: 5
Celkem: 106285
Měsíc: 3822
Den: 142